JGZ-magazine editie 3

JGZ in de onderwijsketen

Lees meer

Als onderdeel van het JGZ-contactmoment in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vullen leerlingen de online gezondheidscheck: ‘Gezond...

Voeg toe aan selectie

In Ede wordt gewerkt met de zogeheten ‘peutermonitor’ om achterstand bij peuters te signaleren en weg te werken. Een goede start voor de 4-...

Voeg toe aan selectie

Veel schoolziekteverzuim leidt tot afzakken naar een lagere opleiding of helemaal stoppen met school. Terugdringen van schoolziekteverzuim...

Voeg toe aan selectie

In De Zandbak in Duiven wordt enthousiast gezwaaid als ik kom aanlopen. In de peuterspeelzaal wachten jeugdverpleegkundige Bianca Heijnen...

Voeg toe aan selectie

“Het mooie op onze school is dat leerkrachten aan het begin van het schooljaar gesprekken voeren met ouders. Dat geeft een goede start. Het...

Voeg toe aan selectie

Op de basisschool, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs de jeugdgezondheidszorg komt overal. Jeugdverpleegkundige Vanessa Peters...

Voeg toe aan selectie

Bekijk alle edities

Alle edities

JGZ samenwerken in de medische keten
JGZ in de onderwijsketen
Samenwerking JGZ in het sociaal domein
De kracht van jeugdgezondheidszorg
geselecteerd