JGZ meer bekend in het sociaal domein

Tussen de jeugdgezondheidszorg en samenwerkingspartners wordt gelukkig veel en goed samengewerkt. Tegelijkertijd blijken positie en rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaar, bij diverse partners onvoldoende bekend.

Kansen op samenwerking voor een gezonde jeugd, blijven hierdoor soms onbenut.
In de regionale werkgroep Jeugdgezondheidszorg (JGZ), een periodiek overleg tussen JGZ van GGD Gelderland-Midden en gemeenteambtenaren, kwam dit begin 2018 ter sprake. De rol van de JGZ binnen het sociaal domein mag en moet meer bekendheid krijgen. Toen ontstond het idee om een aantal online thema-magazines uit te brengen. In het afgelopen jaar van april 2018 - mei 2019 zijn 4 edities ontwikkeld. Iedere editie geeft een inkijkje in de JGZ vanuit een andere invalshoek:

editie 1: De kracht van de jeugdgezondheidszorg
editie 2: Samenwerking JGZ in het sociaal domein
editie 3: Samenwerking JGZ in de onderwijsketen
editie 4: Samenwerking JGZ in de medische keten

Als u de eerdere edities nog eens in wilt zien, kan dat door te klikken op het icoontje links boven.

Wij hopen dat deze uitgaven hebben bijgedragen aan een beter inzicht in het brede en boeiende werk van de jeugdgezondheidszorg, en specifiek de rol en positie binnen het sociale domein. Vooralsnog is dit de laatste uitgave van het magazine, maar de samenwerking tussen JGZ en partners gaat natuurlijk door!

 

Voeg toe aan selectie