Artsen houden elkaar op de hoogte van ontwikkeling kind

“Ik verwijs een kind door op het moment dat ik een probleem signaleer, dat een negatieve invloed op de gezondheid kan hebben en dat ik met advies niet kan verhelpen.”

Jeugdarts Petri Bertus is sinds 2005 jeugdarts en werkt bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Midden. Ze legt uit wanneer een kind wordt doorverwezen naar een specialist of een huisarts. “Wij zien alle kinderen vanaf 4 weken en kijken naar de groei en ontwikkeling. Dat is de motorische ontwikkeling, psychische ontwikkeling, maar ook spraak-taal.”
Jeugdarts Bertus kijkt vanuit een preventief kader met een sociaal-medische blik naar de groei en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Het JGZ-team heeft een dossier met gegevens van een kind vanaf de geboorte. Door de triagemethodiek ziet de jeugdarts met name kinderen die door omstandigheden bijvoorbeeld vroeggeboorte, maar ook de gezinssituatie of een gezondheidsprobleem het risico lopen dat ze niet “normaal” opgroeien en zich ontwikkelen.
Het gebeurt regelmatig, vertelt Bertus dat ze kinderen doorverwijst. Van de 10 kinderen op een spreekuur krijgen vaak wel 1 of 2 een verwijsbrief. De reden kan heel uiteenlopend zijn. Als voorbeeld noemt ze heupdysplasie. “Als er een verhoogd risico is door familiair voorkomen of een stuitbevalling, of als er bij lichamelijk onderzoek een beenlengteverschil of beperking van de heupfunctie wordt gevonden, dan kan het zijn dat de heup niet goed in de kom past. Ik verwijs dan door naar de radioloog. Als hij constateert dat er iets moet gebeuren, wordt doorverwezen naar de orthopeed. De heupproblemen kunnen, als je er vroeg bij bent, eenvoudig worden verholpen. Daarmee voorkom je ernstige problemen zoals vroege slijtage op de volwassen leeftijd. Maar ook bij bijvoorbeeld een stagnatie in de ontwikkeling of het niet goed op gang komen van de taal wordt verwezen voor verder onderzoek.”
 

Als een jeugdarts een kind wil doorverwijzen, dan zou ik als huisarts hetzelfde zeggen

Sinds 6 jaar mogen jeugdartsen kinderen rechtstreeks doorverwijzen naar specialisten. Voorheen konden ze kinderen, waar ze zich zorgen om maakten, alleen naar de huisarts verwijzen. De Arnhemse huisarts Dorien Cohen Stuart merkt duidelijk die verandering: “Die verwijzing is aanzienlijk verminderd en dat is prima. Als een jeugdarts met zijn expertise een kind wil doorverwijzen, dan zou ik hetzelfde zeggen en dus ook naar een specialist doorverwijzen.” Een paar keer per jaar wordt een kind naar haar verwezen door een jeugdarts. "Oudere kinderen verwijzen we vaker naar de wijkteams, GGZ of een specialist," aldus Cohen Stuart.

De huisarts en de jeugdarts informeren elkaar, met toestemming van de ouders en/of jongere. “Vroeger liep een verwijzing naar een kinderarts via ons, maar nu dus niet meer en daardoor is het contact met de jeugdarts minder. Helemaal goed.” Cohen Stuart wordt door specialisten wel geïnformeerd als een kind uit haar praktijk in het ziekenhuis is geweest. De uitslag van dergelijk onderzoeken gaan ook altijd naar de jeugdarts. Zo is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en/of ziektebeelden van een kind.
Jeugdarts Bertus legt uit dat geregeld rechtstreeks wordt verwezen naar onder anderen oogartsen, audiologisch  centrum (spraaktaalontwikkeling) en fysiotherapie. Naar de huisarts verwijzen gebeurt inderdaad zelden, maar dat doet een jeugdarts wel als aan een ziekte wordt gedacht zoals een longontsteking of eczeem.

“Aan ouders leg je uit wat de reden is van de verwijzing, maar niemand vindt het leuk om te horen dat zijn of haar kind mogelijk een probleem heeft waardoor het zich niet goed ontwikkelt”, vertelt Bertus. “Als we ons zorgen maken over een gezin, vraag ik de jeugdverpleegkundige om eens op huisbezoek te gaan.” Huisarts Cohen Stuart vult aan dat er op het gebied van verwaarlozing en kindermishandeling nog veel te winnen is door onder meer opmerkzaamheid.
De huisarts vertelt nogmaals dat ze heel tevreden is met de rechtstreeks doorverwijzing van de jeugdarts. “Zij kijken breder dan wij, preventiever, maar soms zijn er gevallen die misschien meer voor mij betekenen als huisarts dan ik denk, zoals gedragsproblemen en obesitas.”
Zowel jeugdarts Petri Bertus als huisarts Dorien Cohen Stuart zijn tevreden met de uitwisseling tussen artsen en ziekenhuizen. De artsen houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van een kind. Bertus: “Van de kinderartsen in ziekenhuis Rijnstate krijgen we altijd een kopie van de brief die naar de huisarts gaat, dat werkt heel prettig. Bij het Radboud doen ze dat niet, maar als ik echt iets wil weten, vraag ik het op. We hebben met een van de kinderartsen van Rijnstate een paar keer per jaar een bijeenkomst over de samenwerking en doorverwijzen.”

Voeg toe aan selectie